Eurostarsprojekt – Fuktsensor för betong till europamarknaden

BjornNyheter

Fuktsensor betaprodukt för att mäta betong

InviSense har sökt och fått finansiering från Eureka/Eurostars för att vidareutveckla InviSense unika teknik för fuktsensorer för att kunna mäta torkning av betong på ett enkelt och bra sätt.

Idag finns det ett flertal sätt att mäta fukten i betong. Det är svårt och dyrt. Med nya betongmixer som utvecklas för att minska miljöpåverkan och bidra till att snabbare färdigställda byggnader så blir det även mer utmanande att göra korrekta fuktmätningar.

InviSense hoppas att med projektresultatet kunna bidra med en fuktsensor som ger ett enklare och billigare sätt att mäta uttorkning av fukt i betong.

– Vi kommer också att utreda möjligheten till passiv temperaturmätning i samma passiva fuktsensorlösning, säger Anders Friberg, InviSense projektledare, utöver det så ska en del andra möjliga utvecklingsspår undersökas, fortsätter Anders.

Projekt som bedrivs tillsammans med projektpartner i Sverige och Finland:

I Sverige:

  • RISE (Research Institute of Sweden)
  • Ynvisible Production AB, för utveckling och produktion av Tryckt elektronik

I Finland:

  • Kronqvist Ingenjörsbyrå
  • Wärtsilä
  • Betset

Utöver det så finns det behov av flera specialister inom design, plasttillverkning, programvaruutveckling.

– Når vi dit vi ställt siktet så bedömer jag att vi kommer att bidra med en riktigt användbar lösning för att underlätta arbetet med fuktmätning i betong, säger Björn Garplind och fortsätter, i de undersökningar vi gjort så har vi sett att behovet av att kunna mäta mer, enklare och oftare, än vad dagens teknik medger både hanteringsmässigt och kostnadsmässigt, är efterfrågat. Förutom att fuktmätningen ska vara lättanvänd måste det även vara en riktigt robust lösning då det är en tuff miljö, det är här vi ser att vår fuktsensor kommer att göra nytta.

Projektet att ta fram en komplett lösning (fuktsensorer, casing, skanner, mjukvara och arbetssätt) ska pågå under två år och budgeten är ca 9 miljoner

Eurostars

Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader. Svenska deltagare har hittills varit framgångsrika inom programmet och cirka 30 procent av alla sökande har fått finansiering.

InviSense

InviSense utvecklar och säljer en extremt tunn fuktsensor som mäter fukt inuti byggkonstruktioner utan ingrepp, dvs trådlöst. Med den unika fuktsensorn och InviSenses molnbaserade tjänst kan t.ex. fastighetsägare nu enkelt mäta, analysera och säkerställa fastigheters tillstånd – och i tid vidta åtgärder.
InviSense fuktsensoer har utvecklats vid Printed Electronics Arena i Norrköping i samarbete med Linköpings universitet och RISE Acreo. Bolaget knoppades av från RISE Acreo under 2013.

RISE

När samhällets utmaningar blir allt mer komplexa behövs fler nytänkare, men också en kraftfull innovationspartner som kan ge ett samlat stöd och bidra med fler perspektiv. Därför finns RISE. Vi är ett forskningsinstitut som samlar en stor bredd av forskningsområden, testbäddar och demonstrationsmiljöer samt 2800 problemlösare.

Ynvisible

Ynvisible utvecklar och marknadsför interaktiva tryckta displayer (ECD) samt erbjuder produktion av Tryckt elektronik. Vi designar och producerar en typ av displayer som är lätta, tunna, flexibla, robusta och som har en låg energiförbrukning vilket gör dem lämpliga för applicering inom logistik, handel, hälsa (medicinteknik) och andra konsumentprodukter.

IoT-marknaden är inställd på snabb expansion och tryckt elektronik är en viktig möjliggörare genom att erbjuda en flexibel formfaktor, låg energiförbrukning och kostnadseffektiv produktion med tryckprocesser som t.ex. screentryck. Allt fler IoT-produkter som lanseras i olika marknadsnischer är bara början för IoT. Ynvisibles unika mix av tjänster, produkter, material och teknik gör oss till ett av de ledande företagen inom Tryckt elektronik och gör det möjligt för oss att erbjuda både displayer och kompletta lösningar till våra kunder när nu olika IoT-produkter får sitt genombrott på marknaden.

Ingenjörsbyrå Kronqvist Ab

Företaget är en del av Kronqvistbolagen, en liten koncern med stort hjärta, som erbjuder tjänster och helhetslösningar inom byggbranschen. 
Ingenjörsbyrå Kronqvist Ab är specialiserade på byggnads- och konstruktionsplanering samt fastighetskonsultation med fokus på fukt-, och inomhusklimat. Vi har hela Finland som arbetsfält.

Wärtsilä

Vi erbjuder våra kunder inom sjöfart och energiproduktion en komplett produktportfölj inom motor, generator, propeller, thrustrar, axeltätningar och axellager. I tillägg har vi en bred portfölj av utrustning för att hantera alla slag av förorenat vatten såsom slagvatten, spillvatten och ballastvatten.

Betset

Företaget grundades 1950 i Kyyjärvi, då Toivo Löytönen byggde ett cementgjuteri på sin fars mark och började tillverka brunnslock. Som ett resultat expanderade företaget gradvis och Betset är idag Finlands näst största leverantör av betongbyggnadselement. Vi är verksamma på nio platser och tack vare vårt omfattande fabriksnätverk kan vi alltid erbjuda snabb och pålitliga leveranser.