InviSense deltar i ett smarta-byggnader projekt i Finland

BjornNyheter

Finska staten finansierar tillsammans med ett flertal privata aktörer, bl.a. InviSense, ett projekt för smarta byggnader, där flera universitet driver ett projekt som ska höja och säkerställa kvalitet, hållbarhet och mätbarhet i byggandet. Projektet kommer att drivas under 2019-2020.

Projektet har en budget på ca 40 MSEK

Projektets mål är att det kommer sättas nya krav och standarder på hur fastigheter ska byggas, utrustas och följas upp.