Vänersborgsbostäder i framkant gällande fuktkontroll

Vänersborgsbostäder AB har köpt InviSense passiva fuktsensorer och avser installera dessa i kommande projekt. I det första påbörjas installation under Q1 2019.

Urban Jonsson, förvaltningschef på Vänersborgsbostäder säger att detta är ännu ett steg i deras kvalitetsarbete. Med sensorerna möjliggör Vänersborgsbostäder mätningar av RF% under tätskikten i sina våtrum. ”Det känns som en självklarhet att vi ska garantera våra gäster ett kvalitetssäkrat och mögelfritt boende när tekniken för det finns…” fortsätter Urban.

Från InviSense sida kan vi inte annat säga än att vi ser framemot ett samarbete med Vänersborgsbostäder där vi tillsammans minskar risken för astma och andra sjukdomar kopplade till fuktskador. Att sensorerna är mätbara tills nästa renovering är båda parter mycket nöjda med!

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.