Forskning som leder till en nyttig produkt – fuktsensorer för byggnader

Produktutvecklingen startade med att professorn inom organisk elektronik på Linköpings Universitet, Magnus Berggren och hans forskarteam studerade möjligheterna inom tryckt elektronik. Flera olika realiserbara idéer togs fram och en av dem var ett koncept kring tunna och passiva fuktsensorer.

Resultatet är InviSense passiva fuktsensor som placeras bakom tätskikten i byggkonstruktioner.

En robust sensor som är extremt tunn, hållbar och kostnadseffektiv. Inga begränsande batteritider, ger inte ifrån sig någon strålning och har inga andra negativa effekter.

InviSense lösning innebär att du kan ta reda på om din byggnad är fuktskadad eller ej och dessutom kunna avgränsa omfattningen. Fram till idag har det inte varit möjligt att göra motsvarande mätningar utan att göra åverkan i konstruktionen.

InviSense extremt tunna (mindre än 0,1 mm) fuktsensor placeras på fuktkänsliga ställen där man vill mäta fuktnivån. På så sätt kan man enklare och tidigare upptäcka läckage/fukt och fatta rätt beslut om renovering eller annan åtgärd behövs eller inte.

Misstänkt fuktskada

Ett servicehem misstänker en fuktskada i ett våtutrymme, en enkel utredning görs och man bedömer att det är en allvarlig fuktskada. Väggen rivs och det konstateras snabbt att det är helt torrt bakom fuktspärren.

Den totala kostnaden för att laga nåt som egentligen inte behövde lagas blev 300 000 SEK.

Enstegstätade fasader

Under flera år har det byggts 100 000-tals bostäder med enstegstätade fasader, vilket innebär att man lägger puts direkt på isoleringen mot ytterväggen. Vatten kan tränga in i väggen vid fuktigt väder och regn och kan inte alltid ventileras ut tillräckligt snabbt.

För att mäta fukten i den typen av konstruktion måste man normalt sett ta hål, vilket man vill undvika. Totalt skapar det osäkerhet och onödigt stora kostnader.

Här är InviSense fuktsensorer den givna lösningen och kan med stor fördel finnas med som ett krav i beställarens föreskrifter och bygghandlingar.


Vanliga frågor