Samarbetet med NCC Addera®fortskrider

NCC Addera® har tillsammans med InviSense utfört ett pilotprojekt under hösten 2018. Syftet med projektet har varit att dels göra våtrummen mätbara men också att det som finns kvar av det gamla våtrummet inte bidrar med tillskjutande fukt. Mätningar som har utförts visar att uttorkning sker som väntat och att konstruktionen är hållbar över tid.

”Det här är ett sätt för oss att visa att våra produkter håller den kvalitet vi utlovar och att vi vågar ge kunden möjlighet att testa detta.” Säger Clas-Håkan Wahlberg, Affärs/Produktionschef på NCC Addera ”Det här är ett strategiskt viktigt beslut för oss, att med säkerhet kunna mäta våra våtrum. En metod vi testar är InviSense innovativa fuktsensor som baseras på forskning på Linköpings Universitet.”

NCC Addera® sticker ut som den första tillverkaren av luftade badrum som är mätbara och visar på så sätt tilltro till sin konstruktion och att de tar fuktproblemen på allvar. Vi ser framemot ett utökat samarbete och att tillsammans öka efterfrågan på mätbara våtrum och medvetenheten kring fukt.

”Det här är ytterligare ett sätt att visa på användbarheten med världens tunnaste fuktsensor i kombination med säkra konstruktioner” säger Ludvig Mårtenson, Försäljningschef på InviSense.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.