Saint-Gobains samarbete med InviSense går vidare

InviSense påbörjar etablering utanför EU, den första leveranser och installationen går till Abu Dhabi där Saint-Gobain Weber i Abu Dhabi-UAE testar InviSenses sensorer för utvärdering av sina fasadsystem på denna marknad.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.