Reportage om fuktskada

I detta inslag från den 5 december rapporterar Sveriges radios program Plånboken om svårigheterna med att bedöma om ett badrum är fuktskadat eller inte. Hade InviSense fuktsensorer funnits installerade hade man lätt kunnat konstatera hur det egentligen hade varit. Reportaget är mellan 01:10 till 17:55.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1194444

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.