Version 1.1

Nu har vi släppt en uppdaterad version av InviSense Cloud. I denna uppdatering har vi förbättrat Cloud med fokus på hantering av data. För detaljerad info över förbättringarna, se listan nedan.

Statistik:
Tillåter nu filtrering på exakta värden i kolumner. Sökning för alla förekomster av inmatad text går att göra för sökfältet för “sök i alla fält”.

Vid tryck på kolumntitel filtreras värden i storlek på värden, exempelvis bokstavsordning, stor till liten siffra eller tidigt till sent datum.

Filtrering av att visa olika kolumner finns tillgängligt på “Visa kolumner” knappen. Denna knapp visas tillsammans med andra knappar efter val av anläggning

Fler exportalternativ finns tillgängliga, de värden som exporteras är de som är filtrerade. Dvs har ingen filtrering skett exporteras alla värden annars endast de värden som filtreringen ger som resultat.

Exportering kan ske som pdf, excel eller kopierat för att kunna klistras in som text.

Export:
Fliken borttagen, all relaterad funktionalitet flyttade till fliken “statistik”

Mina anläggningar:
Enklare navigering mellan objekt i samma anläggning, är kund och anläggning valt så behöver dessa ej väljas om vid omladdning av sidan.

Språk:
I nuläget är samtliga språk förutom svenska borttaget, snart kommer även engelska att finnas tillgängligt (preliminärt under vecka 47).

Earlier Versions

  • None… yet