Version 2.0

Release date: Calender Week 33/2022

 

Earlier Versions

  • Version 1.2

Version 1.2

Release date: Calender Week 44/2021

Menu:
The menu “Statistics” is changed to “Measurements” to better reflect the content.

Measurements (Statistics in 1.1):
More interesting columns are now moved to the left to avoid scrolling.

My Sites:
It is now possible to add a new site from the landing page, without entering any menus. When a new site is added, you will automatically end up on the page where data to that site is entered (before you had to search and find it in the list of sites). It is now possible to sort the sites either in alphabetic order or date when they were added.

High resolution drawings are now handled and can be printed (whole or partly)

Object:
When you are in an object and click on a sensor, you will now also get a list of measurements related to this sensor.

Adding material in front of and behind a sensor is now optional (it was mandatory before)

Now an added sensor can be drag and dropped on the drawing.

When selecting a sensor, a new measurement can be added by scrolling down to the bottom and pressing “Add new measurement”, no need to traverse menus anymore. The menu option has been removed.

Version 1.1

Nu har vi släppt en uppdaterad version av InviSense Cloud. I denna uppdatering har vi förbättrat Cloud med fokus på hantering av data. För detaljerad info över förbättringarna, se listan nedan.

Statistik:
Tillåter nu filtrering på exakta värden i kolumner. Sökning för alla förekomster av inmatad text går att göra för sökfältet för “sök i alla fält”.

Vid tryck på kolumntitel filtreras värden i storlek på värden, exempelvis bokstavsordning, stor till liten siffra eller tidigt till sent datum.

Filtrering av att visa olika kolumner finns tillgängligt på “Visa kolumner” knappen. Denna knapp visas tillsammans med andra knappar efter val av anläggning

Fler exportalternativ finns tillgängliga, de värden som exporteras är de som är filtrerade. Dvs har ingen filtrering skett exporteras alla värden annars endast de värden som filtreringen ger som resultat.

Exportering kan ske som pdf, excel eller kopierat för att kunna klistras in som text.

Export:
Fliken borttagen, all relaterad funktionalitet flyttade till fliken “statistik”

Mina anläggningar:
Enklare navigering mellan objekt i samma anläggning, är kund och anläggning valt så behöver dessa ej väljas om vid omladdning av sidan.

Språk:
I nuläget är samtliga språk förutom svenska borttaget, snart kommer även engelska att finnas tillgängligt (preliminärt under vecka 47).