Studentlägenheter i Vallastaden i Linköping

Stångåstadens dotterbolag för studentlägenheter, Studentbostäder, utrustade sina moderna lägenheter i Vallastaden med InviSense extremt tunna fuktsensorer under byggprocessen. Fuktsensorerna är placerade i våtrummet i varje lägenhet och gör att det går att kolla om eventuella läckage i tätskiktet uppstår. Misstänkta fuktskador kan snabbt förkastas eller åtgärdas i och med att den som mäter får ett omedelbart resultat som lagras upp i InviSense Cloud och eventuella för höga fuktvärden larmar ansvarig tekniker.