PEAB Honnören (HSB)

PEAB har i projektet Honnören i Örebro valt att installera InviSense fuktsensorer i samtliga våtutrymmen. Detta för att över tid enkelt kunna mäta om det uppstått något läckage som annars hade varit omöjligt att se, förrän det är för sent, d.v.s. att skadan spridit sig och blivit väldigt omfattande.