Kvalitetssäkring av nya och renoverade lägenheter

”Lösningen innebär att vi kan kvalitetssäkra våra nyproducerade och renoverade bostäder, särskilt under de första åren. Vilket är viktigt för oss både ur ett garantiperspektiv där vi kan se att de entreprenörer vi arbetar med håller kvalitén de utlovar, men också att vi kan upptäcka skadorna innan de är ett faktum och påverkar våra hyresgäster.”

Mattias Markström
Chef för Projektutveckling på Fastighets AB L E Lundberg