Ocab blir mätpartner till InviSense

Från Q1 2019 kommer Ocab att bli den första rikstäckande mätpartnern för InviSense fuktsensorer.

Det innebär att alla som har eller kommer att ha InviSense fuktsensorer installerade kan få snabba och professionella mätningar och bedömningar av eventuella avvikande mätresultat.

Ocab har idag 52 kontor i Sverige och har över 700 medarbetare vilket borgar för en trygg och långsiktig samarbetspartner.

”Vi vill gärna hålla oss i framkant och använda den tekniken som bidrar till verklig nytta, trygghet och ekonomisk effektivitet för vår kund”, säger Urban Noork, koordinator på Ocab. ”InviSense lösning med sensorer som gör att det går att mäta fukt inuti byggkonstruktioner i många decennier ger oss den möjligheten, så därför känns det här som ett strategiskt viktigt samarbete”.

För InviSense innebär samarbetet med Ocab att vi kommer att kunna erbjuda hela flödet från att sensorer säljs via grossister till yrkesbutiker och installeras av certifierade entreprenörer till att skickligt yrkesfolk mäter, vilket säkerställer ett tryggt boende.

”Vår målsättning är att vi kan erbjuda kvalitet i alla led, därför känns det extra bra att samarbeta med Ocab” säger Björn Garplind, InviSense.

För mer information om InviSense AB:
Björn Garplind, VD
bjorn.garplind@invisense.se
0733 800 773

För mer information om Ocab:
Urban Noork, Marknadschef
urban.noork@ocab.se
0708 93 82 42

Om Ocab
Genom att kontinuerligt satsa på utveckling inom kvalitet och miljö har Ocab förvärvat kompetens, resurser och utrustning för att kostnadseffektivt begränsa och åtgärda skador. Ocab omsätter omkring 800 Mkr och har cirka 750 medarbetare över hela Sverige.

InviSense AB
InviSense utvecklar och säljer en extremt tunn fuktsensoretikett som mäter RF % (relativ luftfuktighet) inuti byggkonstruktioner utan ingrepp, dvs trådlöst. Med den unika fuktsensorn och InviSenses molnbaserade tjänst kan fastighetsägare nu enkelt mäta, analysera och säkerställa fastigheters relativa fuktighet – och i tid vidta åtgärder.
InviSense produkter har utvecklats vid Printed Electronics Arena i Norrköping i samarbete med Linköpings universitet och RISE Acreo. Bolaget knoppades av från RISE Acreo under 2013.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.