Boxholmshus installerar Invisense fuktsensorer

josefinejbrNyheter

Det allmännyttiga bolaget Boxholmshus i Boxholm har valt att installera fuktsensorer i sina fastigheter, för att kunna ha kontroll på den relativa fuktigheten i olika delar av byggnadskonstruktionen
”Det här är ett effektivt och billigt sätt att verkligen veta om det finns anledning till oro för fuktskador i vårt bestånd eller inte”, säger Niklas Odeheim, Driftschef Boxholmshus.
”Nu kan vi mäta utan att behöva bryta upp tätskikt och andra konstruktioner för att kontrollera misstänkta fuktskador, vilket även innebär att våra boende kan känna en större trygghet för sin boendemiljö”, fortsätter Niklas.
Sensorerna installeras i våtutrymmen vid golvbrunnar och andra genomföringar, utanför badrumströskeln och under fönster.

Vi på Invisense är stolta över att kunna leverera en kostnadseffektiv lösning på ett stort problem och välkomnar Boxholmshus som ytterligare en kund till Invisense

Läs mer om Boxholmshus här: http://www.boxholmshus.se/
Läs mer om Invisense här: http://invisense.se/tekniken/

Först i världen med Invisense kompletta lösning

josefinejbrNyheter

Nu har Invisense levererat den första kompletta, trådlösa lösningen för mätningen av fukt inuti byggkonstruktioner. Sensorerna har levererats och monterats i BRF Kajutan i Järfälla under en fasadrenovering, som är helt slutförd under våren 2017.
– Det känns tryggt att vi kan kontrollera den relativa fuktigheten i väggarna utan att öppna upp eller på annat sätt förstöra konstruktionen, säger Börje Johansson, boende i föreningen, dessutom kan vi spara all mätdata och följa hur konstruktionen påverkas under lång tid av olika vädertyper och klimatförändringar, fortsätter Börje.

När hela renoveringen är klar kommer BRF kajutan ha över 300 sensorer installerade.
– Det här är vår första kund som har hela systemet, vi har många installationer som kommer att aktiveras efterhand, säger Björn Garplind, VD i Invisense. Nu har vi en fungerande lösning som vi kan rulla ut till alla nybyggen och renoveringar.

Invisense sensor SundaHus certifierad

josefinejbrNyheter

Nu är Invisense extremt tunna och tåliga fuktsensor certifierad av SundaHus.

SundaHus AB är ett privatägt svenskt bolag som utarbetat ett system och kriterier för hälso- och miljöbedömning av varor för byggoch fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift. Bland kunderna finns privata fastighetsbolag, kommunala och statliga fastighetsbolag, landsting, konsulter och entreprenörer. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljö- och hälsoegenskaper utifrån fem delområden.

https://www.sundahus.se/