InviSense ingår samarbete med Wiotech

BjornNyheter

Ett avtal för att stärka erbjudandet och öka attraktiviteten. Det hoppas i3tex-ägda Wiotech och teknikbolaget InviSense blir resultatet av ett samarbete kring försäljning.

i3tex dotterbolag Wiotech AB och det östgötska start up-bolaget InviSense AB signerade den 23 maj ett kontrakt om att anställa och bekosta en gemensam säljresurs för att tillsammans bearbeta en ömsesidig marknad. Men avtalet kommer också betyda att bolagen drar nytta av varandras kompetenser.

– Jag är jätteglad för partnerskapet med InviSense och det här kommer garanterat att ge oss bägge ett bättre gemensamt resultat, säger Fredrik Hallgren på Wiotech.

Björn Garplind, VD på InviSense, ser samarbetet som ett steg i företagets tillväxt:

– Det känns riktigt spännande. Med Wiotechs lösning har två olika sätt att kontrollera fukt och även temperatur i Wiotechs fall. Målgruppen är i stort sett densamma för bägge erbjudandena. Vår produkt är en passiv fuktsensor för relativ fukt, medan Wiotechs lösning är aktiv, loggar och sänder ut mätresultat på temperatur och relativ luftfuktighet.

 

 

– Vi håller just nu på att få ihop ett unikt erbjudande som är riktigt bra! Det här kommer att betyda att vi kan få häftiga synergier och bli mer attraktiva för kunden, uppger Garplind vidare.

Marknadssegmenten som bolagen ska jobba mot är bland annat byggentreprenörer, fastighetsägarefuktkonsulter, arkitekter och konstruktörer och hustillverkare. Och den gemensamma försäljningen har redan påbörjats. Sensorer från Wiotech har i dagarna installerats på kallvindar i ett nybyggt bostadsområde i Örebro.

Försäljningen sköts för närvarande av Björn Garplind och en ny säljare är anställd och kommer att börja i mitten av augusti.

Fredrik Hallgren på Wiotech ser fram emot möjligheten att få tillgänglighet till ett helt nytt kundsegment.

– De kanaler och kontakter som InviSense har jobbat upp, ligger helt i linje med en målgrupp som Wiotech hade för avsikt att bearbeta.

Läs mer om Wiotech här >>

Norrevo Fastigheter AB installerar InviSense mikrometertunna fuktsensorer

BjornNyheter

Norrevo Fastigheter AB, som förvaltar och utvecklar cirka 1 100 000 kvm lokaler i Norrköping, inom utbildning, omsorg, kultur och sport, har valt att installera InviSense fuktsensorer för att bl.a. kunna ha kontroll på torkprocessen av limmet under plastmattor. Om limmet inte torkar som planerat sker en kemisk process vilket bidrar till en dålig inomhusmiljö

”Detta är något vi vill kunna förutse och förebygga, säger Per Kempe”, chef för fastighetsutvecklingen på Norrevo Fastigheter AB, ”och med hjälp av de mikrometertunna sensorerna kan vi läsa av om limmet torkar som det ska och gör det inte det så kan vi vidta åtgärda i tid”

Den första installationen kommer att ske i ett nybyggt äldreboende i Åby utanför Norrköping

”Det känns bra att kunna leverera omedelbar nytta”, säger Björn Garplind VD InviSense, ”med vårt system kan kunderna ha kontroll, mäta och fatta rätt beslut om eventuella åtgärder innan det blir olämplig miljö för t.ex. de boende i äldreboenden”

För mer information kontakta;

InviSense AB
Björn Garplind
CEO Invisense
+46 (0)733 80 07 73
bjorn.garplind@invisense.se

 

NORREVO FASTIGHETER AB
Per Kempe
Chef Projekt/Fastighetsutveckling
Telefon: 011-15 62 44
E-post: per.kempe@norrevo.se

Om Invisense
Invisense utvecklar och producerar extremt tunna (0,06 mm) fuktsensor för att mäta den relativa fuktigheten på utsatta områden i fastigheter, utan att behöva göra ingrepp i konstruktionen. Invisense startade 2015 och är en avknoppning från Acreo. Produkterna är baserade på forskning från Linköpings Universitet.

Verksamheten har idag två anställda, med kontor på företagsinkubatorn LEAD i både Norrköping och i Linköping.

Invisense är ett LEAD-bolag. LEAD är en av Sveriges bästa företagsinkubator som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. Vi vänder oss till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova.

InviSense blir internationellt

BjornNyheter

I ett nytt avtal har InviSense tagit steget ut ur Sverige. ME Management, ett konsultföretag som är specialiserat på planering, övervakning av renoveringar och stöd vid upphandlingar samt utför garanti-, fukt- och mögelkontroller, har skrivit ett avtal om försäljning av InviSense lösning på hela den finska marknaden.

”Detta gick snabbare än vi planerat”, säger Björn Garplind, ”men ligger i linje med våra expansionsplaner.”

ME Management kommer att fokusera sitt marknadsarbete på fastighetsägare, förvaltare, modulhustillverkare, kommuner och större byggbolag.

”Det här känns riktigt bra, InviSense koncept kompletterar vårt övriga erbjudande bra”, säger Erik Åberg, VD ME Management. ”Vi har samma fuktproblem i Finland, som i Sverige, så jag är övertygad om att det kommer att tillföra nytta”.

Vi välkomnar Erik och hans kollegor som återförsäljare till InviSense och ser fram mot att kunna leverera mätbar nytta även i Finland.

För mer information kontakta

Björn Garplind
VD InviSense AB
+46 (0)733 800 773
bjorn.garplind@inviSense.se

Erik Åberg
VD ME Management OY
+358 4075 200 88
me-management@live.fi

Om Invisense
InviSense utvecklar och producerar extremt tunna (0,06 mm) fuktsensorer, en handskanner och InviSense Cloud för att mäta, spara och analysera den relativa fuktigheten på utsatta

områden i fastigheter utan att göra ingrepp i konstruktionen. InviSense startade 2015 och är ett avknoppningsbolag från Acreo. Produkterna är baserade på forskning på Linköpings Universitet.