Norrevo Fastigheter AB installerar InviSense mikrometertunna fuktsensorer

BjornNyheter

Norrevo Fastigheter AB, som förvaltar och utvecklar cirka 1 100 000 kvm lokaler i Norrköping, inom utbildning, omsorg, kultur och sport, har valt att installera InviSense fuktsensorer för att bl.a. kunna ha kontroll på torkprocessen av limmet under plastmattor. Om limmet inte torkar som planerat sker en kemisk process vilket bidrar till en dålig inomhusmiljö

”Detta är något vi vill kunna förutse och förebygga, säger Per Kempe”, chef för fastighetsutvecklingen på Norrevo Fastigheter AB, ”och med hjälp av de mikrometertunna sensorerna kan vi läsa av om limmet torkar som det ska och gör det inte det så kan vi vidta åtgärda i tid”

Den första installationen kommer att ske i ett nybyggt äldreboende i Åby utanför Norrköping

”Det känns bra att kunna leverera omedelbar nytta”, säger Björn Garplind VD InviSense, ”med vårt system kan kunderna ha kontroll, mäta och fatta rätt beslut om eventuella åtgärder innan det blir olämplig miljö för t.ex. de boende i äldreboenden”

För mer information kontakta;

InviSense AB
Björn Garplind
CEO Invisense
+46 (0)733 80 07 73
bjorn.garplind@invisense.se

 

NORREVO FASTIGHETER AB
Per Kempe
Chef Projekt/Fastighetsutveckling
Telefon: 011-15 62 44
E-post: per.kempe@norrevo.se

Om Invisense
Invisense utvecklar och producerar extremt tunna (0,06 mm) fuktsensor för att mäta den relativa fuktigheten på utsatta områden i fastigheter, utan att behöva göra ingrepp i konstruktionen. Invisense startade 2015 och är en avknoppning från Acreo. Produkterna är baserade på forskning från Linköpings Universitet.

Verksamheten har idag två anställda, med kontor på företagsinkubatorn LEAD i både Norrköping och i Linköping.

Invisense är ett LEAD-bolag. LEAD är en av Sveriges bästa företagsinkubator som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. Vi vänder oss till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova.

InviSense blir internationellt

BjornNyheter

I ett nytt avtal har InviSense tagit steget ut ur Sverige. ME Management, ett konsultföretag som är specialiserat på planering, övervakning av renoveringar och stöd vid upphandlingar samt utför garanti-, fukt- och mögelkontroller, har skrivit ett avtal om försäljning av InviSense lösning på hela den finska marknaden.

”Detta gick snabbare än vi planerat”, säger Björn Garplind, ”men ligger i linje med våra expansionsplaner.”

ME Management kommer att fokusera sitt marknadsarbete på fastighetsägare, förvaltare, modulhustillverkare, kommuner och större byggbolag.

”Det här känns riktigt bra, InviSense koncept kompletterar vårt övriga erbjudande bra”, säger Erik Åberg, VD ME Management. ”Vi har samma fuktproblem i Finland, som i Sverige, så jag är övertygad om att det kommer att tillföra nytta”.

Vi välkomnar Erik och hans kollegor som återförsäljare till InviSense och ser fram mot att kunna leverera mätbar nytta även i Finland.

För mer information kontakta

Björn Garplind
VD InviSense AB
+46 (0)733 800 773
bjorn.garplind@inviSense.se

Erik Åberg
VD ME Management OY
+358 4075 200 88
me-management@live.fi

Om Invisense
InviSense utvecklar och producerar extremt tunna (0,06 mm) fuktsensorer, en handskanner och InviSense Cloud för att mäta, spara och analysera den relativa fuktigheten på utsatta

områden i fastigheter utan att göra ingrepp i konstruktionen. InviSense startade 2015 och är ett avknoppningsbolag från Acreo. Produkterna är baserade på forskning på Linköpings Universitet.

Lundbergs köper innovativa fuktsensorer

BjornNyheter

Fastighets AB L E Lundberg har knutit ett treårigt avtal med Invisense, som innehåller produkter och tjänster för att kunna mäta fukt inuti byggkonstruktioner och dessutom kunna se och analysera förändringar över tid.

”Fastighets AB L E Lundberg är mycket välrenommerade och vår första stora kund”, berättar Björn Garplind, vd på Invisense. ”Detta bekräftar att vi har en lösning som har ett berättigande inom fastighetsbranschen, där vi kan skapa en trygghet för fastighetsägarna och de boende. Avtalet är en bra grund för ett långsiktigt samarbete med Lundbergs och en bekräftelse på att vår lösning har kommit för att stanna”, fortsätter Björn.

Med hjälp av tryckta sensorer som appliceras innanför tätskikt i känsliga områden, till exempel våtutrymmen, under genomföringar, under golvet innanför balkongdörren, vid ytterväggarnas utsatta anslutningsställen kan du mäta fukten och ta reda på om konstruktionerna är fuktskadade eller inte. Vid indikation på ökade fuktvärden kan du också avgränsa omfattningen av den eventuella fuktskadan. På så sätt kan man tidigt upptäcka förhöjda fukthalter och fatta rätt beslut om renovering behövs eller inte. Fram till idag har det inte varit möjligt att göra det utan att göra ingrepp i konstruktionen, till exempel genom att bryta upp golv eller väggar.

”Lösningen innebär att vi kan kvalitetssäkra våra nyproducerade och renoverade bostäder, särskilt under de första åren. Vilket är viktigt för oss både ur ett garantiperspektiv där vi kan se att de entreprenörer vi arbetar med håller kvalitén de utlovar, men också att vi kan upptäcka skadorna innan de är ett faktum och påverkar våra hyresgäster”, säger Mattias Markström,Chef för Projektutveckling på Fastighets AB L E Lundberg.

Avtalet är, utöver en milstolpe för Invisense, ett genombrott för forskningen inom området som bedrivs vid Linköpings universitet och forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT. Sensorerna kommer i första hand installeras i våtutrymmen i flera Renovering-, Ombyggnad-, Tillbyggnadsprojekt (R.O.T) och även i kommande nybyggen bl.a. i Kvarnbacken i Norrköping.

För mer information kontakta;

Björn Garplind
CEO Invisense
+46 (0)733 80 07 73
bjorn.garplind@invisense.se

Mattias Markström
Chef för Projektutveckling, Fastighets AB L E Lundberg
+46 (0) 709 21 65 64

Om Invisense

Invisense utvecklar och producerar extremt tunna (0,06 mm) fuktsensor för att mäta den relativa fuktigheten på utsatta områden i fastigheter, utan att göra ingrepp i konstruktionen.Invisense startade 2015 och är en avknoppning från Acreo. Produkterna är baserade på forskning från Linköpings Universitet.

Verksamhetenhar idag två anställda, med kontor på företagsinkubatorn LEAD i både Norrköping och i Linköping.

Invisense är ett LEAD-bolag. LEAD är en av Sveriges bästa företagsinkubator som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. Vi vänder oss till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova.