InviSense får finansiering till två projekt från Vinnova

BjornNyheter

Vinnova har valt att finansiera två av InviSense utvecklingsprojekt.

Det ena har målet att kunna mäta djupare in i konstruktionen, idag klarar vi  upp till 15 cm och har ambitionen att komma närmare 30 cm.

– Det skulle innebära att vi kan montera InviSense sensorer innanför vindduken i fasadkonstruktionen för att mäta dem från insidan, säger Anders Friberg, CTO på InviSense. Vi kan mäta dem idag men utifrån, vilket innebär begränsningar i bl.a. hur högt upp man kan mäta, fortsätter Anders.

Det andra projektets mål är att mätdatainsamlingen ska bli väldigt enkel och därmed bidra till att mycket mätdata samlas in.

– Det långsiktiga målet är att all mätdata ska aggregeras över tid och kombineras med annan data som gör att det totalt uppstår information som bidrar till ny kunskap, vilket ska tydliggöra trender som påverkar t.ex. fasadmaterial och andra konstruktioner samt bidra till att nya tåligare och hållbarare konstruktioner och material tas fram, förklarar Björn Garplind, VD InviSense.

Totalt för båda projekten är budgeten knappt två miljoner, varav Vinnova bidrar med ca 50%.

Vi är oerhört tacksamma för Vinnovas förtroende och har stora förhoppningar på dessa projekt, säger Anders.

En del av arbetet kommer att utföras av RISE Acreo i Norrköping där man besitter specialistkunskap i bl.a. antennkonstruktioner.

Linköpingsföretaget Indentive kommer att jobba med utvecklingen av webblösningen och appar. Mycket tid kommer att läggas på att göra lösningen lättanvänd.

InviSense blev vinnare av Sveriges största uppfinnarpris

BjornNyheter

Björn Garplind och Anders Friberg från Östergötlands län och bolaget InviSense var på plats på SKAPA-prisets final och utsågs till vinnare för årets SKAPA-pris, Sveriges största uppfinnarpris.

På Tekniska museet hölls middag och prisutdelning med alla länsvinnare och landshövdingar.

Varje gång vi inte fick pris blev jag lika glad. Det betydde att vi kom ett steg närmare att vinna ett stort pris. När juryn läste upp ”Samhällsproblemet med fukt…” då visste vi att vi skulle vinna, säger Björn Garplind, VD för InviSense AB.

Anders Friberg och Björn Garplind på Skapascenen

I och med utmärkelsen får InviSense 500 000 kr från Stiftelsen SKAPA. Prispengar som kommer väl till hands:

Vi har många idéer om hur vi kan utveckla produkten vidare och vi vill utveckla vår fuktskanner till en ny nivå. Vi vill även utveckla vår molntjänst som fuktskannern kommunicerar med. Målet med vår produkt är att den ska vara extremt lättanvänd, säger Björn Garplind.

Avgörande med hjälp för teknisk expertis och finansiering
Tekniken bakom InviSense produkt har utvecklats hos RISE Acreo och Linköpings universitet på Printed Electronics Arena-plattformen. Utan dessa förutsättningar så hade InviSense produkt aldrig kunnat förverkligas. Kompetensen som medarbetarna besitter, och har delat med sig av till InviSense, har varit helt avgörande förklarar Björn och fortsätter:

Utan PEA Manufactoring så hade den här produkten aldrig funnits på marknaden. Det här kommer att bli en exportsuccé på sikt, vi kommer att behöva bygga tillverkningsanläggning i Östergötland och skicka ut produkten till världsmarknaden.

Affärsrådgivning och ett viktigt avtal
Utöver teknisk expertis har InviSense fått stöd av Almi och Vinnova samt inkubatorn Lead. Efter att ha utvecklat tekniken har InviSense jobbat hårt med nätverkande och försäljning. Det har varit tufft att ta sig in till byggbranschen som kan upplevas som konservativ och där det tar tid att ändra arbetssätt, men nu upplever InviSense den ena framgången efter den andra och företaget har nyligen träffat avtal om försäljning och utveckling med den stora byggmaterialleverantören Saint-Gobain Sweden med varumärkena Gyproc, Isover, Weber och Dalaproen, som innebär att bolaget kan utvecklas till nästa nivå.

Spännande framtid
Framtiden ser spännande ut för InviSense som även ska ge sig in i betongbranschen där mätning av uttorkning av nylagd betong är en av branschens stora utmaningar. Förr var betong långsamt torkande och gick bra att mäta och ha kontroll på, men idag används en annan betongtyp som torkar fort, blir snabbt hård och är svårt att mäta.

Vi har försökt att mäta torkningen i betongplattor via våra sensorer, men vi tappar kontakten med sensorn eftersom det finns olika material i betongen som hindrar signalen att nå fram. Vår sensor klarar miljön men inte att kommunicera genom den, säger Björn.

PEAB har därför initierat ett utvecklingsprojekt via SBUF för att utveckla en betongsensor baserat på InviSense teknik. Det första projektet är en förstudie för att se om det finns en framkomlig väg med InviSense teknik att mäta betongtorkning billigt och enkelt med hög precision. RISE Acreos och testbädden PEA Manufactorings roll i projektet kommer att vara vital genom den tekniska expertis som organisationen och medarbetarna besitter. Tillsammans med dem kommer InviSense att designa olika tekniska lösningar utifrån en tes och testa dessa i olika betongblandningar för att se hur de fungerar för att mäta uttorkning. Förhoppningarna med projekt är att hitta ett sätt som gör mätningarna enklare, säkrare och billigare.

För mer information om InviSense AB:
Björn Garplind, VD
bjorn.garplind@invisense.se
0733 800 773

För mer information om RISE Acreo och PEA:
Tommy Höglund, Process Manager
tommy.hoglund@ri.se
072 245 46 74

InviSense AB
InviSense utvecklar och säljer en extremt tunn fuktsensoretikett som mäter RF % (relativ luftfuktighet) inuti byggkonstruktioner utan ingrepp, dvs trådlöst. Med den unika fuktsensorn och Invisenses molnbaserade tjänst kan fastighetsägare nu enkelt mäta, analysera och säkerställa fastigheters relativa fuktighet – och i tid vidta åtgärder.

Invisense produkter har utvecklats vid Printed Electronics Arena i Norrköping i samarbete med Linköpings universitet och RISE Acreo. Bolaget knoppades av från RISE Acreo under 2013. www.invisense.se

 

Printed Electronics Arena
Vid Printed Electronics Arena utvecklas produkter för den uppkopplade världen. Vi skapar elektronik i nya former, från enskilda komponenter till hela system. Med bas i konventionell produktionsteknologi och användning av smarta elektroniska material kan vi utveckla sensorer, prototyper och hybridsystem som kombinerar det bästa av flera världar för många branscher som t.ex. Wearables, IoT, Medtech, Industri 4.0 och smarta förpackningar.

Vi hjälper stora och små företag med rådgivning, teknikutveckling och prototypframtagning och är ett bra bollplank även inom kommersialisering av teknik. www.printedelectronicsarena.com

 

SKAPA-priset
SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med priset är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter/tjänster till kommersiella möjligheter. Förutom det nationella SKAPA-priset på 550 000 kronor som fördelas till maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom. www.stiftelsenskapa.se

Ny fuktsensor för betonggjutning?

BjornNyheter

Att mäta hur uttorkningen sker i en nylagd betongplatta och fatta beslut om när den är tillräckligt torr, är en utmaning.

Hur torr den är måste man veta för att resa en konstruktion på den och även för att kunna lägga på ett ytskikt, t.ex. ett tätskikt i ett badrum, en limmad plastmatta och på något annat sätt stoppa eller begränsa den fortsatta uttorkning utan att få obehagliga överraskningar och dålig miljö.

Det finns idag metoder som är verifierade och godkända av branschen, RBK, Rådet för Byggkompetens, och som kräver precision, kompetens och lång erfarenhet för att genomföras korrekt. Det får t.ex. inte läcka in annan miljö i mätpunkten från omgivningen, det måste ske på ett korrekt djup och flera andra avgörande detaljer.

Förhoppningarna med detta SBUF-projekt, som är initierat av PEAB, där InviSense bidrar med sin patentsökta mätmetod, är att hitta ett sätt som gör mätningarna enklare, säkrare och billigare.

Här är en länk till projektet på SBUF hemsida med en sammanfattning.

Vill ni veta mer om projektet är ni välkomna att kontakta:

Björn Garplind, InviSense AB:
bjorn.garplind@invisense.se
0733 800 773

Masis Sarkisian, PEAB AB
Masis.sarkisian@peab.se
0725 335 123

Ny säljare hos InviSense AB

BjornNyheter

Nu har vi glädjen att välkomna Ludvig i InviSense-teamet. Ludvig kommer att jobba med nykundsbearbetning, med fokus på alla våra större fastighetsförvaltare, han har bakgrund som säljare från olika branscher.

InviSense i final i The Serendipity Challenge under AlmedalsveckanUrvalsjury för Serendipity Challenge utsett InviSense till ett av de 24 finalbolagen som tävlar om att utses till ”Årets startup” eller ”Årets tillväxtbolag” och har chans att vinna ett tillväxtpaket för 200 000 kr samt en plats på vinnarresan till Silicon Valley.

BjornNyheter

Urvalsjury för Serendipity Challenge utsett InviSense till ett av de 24 finalbolagen som tävlar om att utses till ”Årets startup” eller ”Årets tillväxtbolag” och har chans att vinna ett tillväxtpaket för 200 000 kr samt en plats på vinnarresan till Silicon Valley.