InviSense fuktskanner version 6 lanseras under Q3

BjornNyheter

Under Q3 kommer version 6 av InviSense fuktskanner att lanseras. Ytterligare förbättringar av tekniken som gör det ännu enklare att mäta av fukt där InviSense supertunna fuktsensor sitter monterad.

Den blir betydligt lättare, tar mindre plats, ökar mätavståndet och blir mindre känslig för metaller.

– Det här är riktigt bra, säger CTO, Anders Friberg. Nu kan den vara kopplad till InviSense Cloud direkt via en bluetooth-kopplad smartphone eller tablet, vilket innebär att all praktisk data finns tillgänglig via den nya appen som kan köras på på Android-enheter och IOS-enheter, dessutom sparas mätdata till korrekt mätpunkt i molnet vilket underlättar uppföljningen.

Frågor, kontakta Anders Friberg, anders.friberg@inviSense.se

InviSense är nominerade till Nordbyggs Guldmedalj

BjornNyheter

Varje år presenterar tidningen Byggindustrin cirka 100 produkter som är med och tävlar om Nordbyggs Guldmedalj för bästa materialnyhet. Utmärkelsen är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin, Svensk Byggtjänst och Nordbygg. Bland alla produktnyheter som skrivits om under året väljer man sedan tio finalister och här är InviSense en het kandidat.

Nästa steg i urvalsprocessen är en omröstning där Byggindustrin läsare får rösta på sin favorit. Därefter tar en expertjury med representanter från tidningen Byggindustrin, Svensk Byggtjänst och Nordbygg vid och utser segraren. Nordbyggs Guldmedalj delas i år ut på Nordbyggs stora scen på eftermiddagen torsdag den 12 april
Här röstar du på din favorit

InviSense är nominerade till Stora Inneklimatpriset

BjornNyheter

InviSense är en av de fyra nominerade, bland 33 inkomna förslag, till 17:e upplagan av Stora Inneklimatpriset är klara. Stora Inneklimatpriset delas ut den 12/4 kl 16.45 under Nordbygg på Stockholmsmässan i Älvsjö. Prisutdelare är bostadsminister Peter Eriksson (MP). De nominerade kommer presentera sig på Inneklimatscen i monter A39:39 på Nordbygg den 12/4.

Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och miljötekniska föreningen och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inneklimatpriset – tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta.

Produkten/tjänsten/metodiken skall vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning. Stora Inneklimatpriset syftar till att öka intresset för inneklimatteknik, stärka dess ställning och uppmärksamma teknik som främjar ett sunt inomhusklimat i energieffektiva byggnader.

I Stora Inneklimatprisets jury ingår representanter för de tre branschorganisationerna samt ordföranden Lars Ekberg, docent i installationsteknik vid Chalmers samt ansvarig för affärsområde Fastighetsföretag och industri vid CIT Energy Management AB.

InviSense får finansiering till två projekt från Vinnova

BjornNyheter

Vinnova har valt att finansiera två av InviSense utvecklingsprojekt.

Det ena har målet att kunna mäta djupare in i konstruktionen, idag klarar vi  upp till 15 cm och har ambitionen att komma närmare 30 cm.

– Det skulle innebära att vi kan montera InviSense sensorer innanför vindduken i fasadkonstruktionen för att mäta dem från insidan, säger Anders Friberg, CTO på InviSense. Vi kan mäta dem idag men utifrån, vilket innebär begränsningar i bl.a. hur högt upp man kan mäta, fortsätter Anders.

Det andra projektets mål är att mätdatainsamlingen ska bli väldigt enkel och därmed bidra till att mycket mätdata samlas in.

– Det långsiktiga målet är att all mätdata ska aggregeras över tid och kombineras med annan data som gör att det totalt uppstår information som bidrar till ny kunskap, vilket ska tydliggöra trender som påverkar t.ex. fasadmaterial och andra konstruktioner samt bidra till att nya tåligare och hållbarare konstruktioner och material tas fram, förklarar Björn Garplind, VD InviSense.

Totalt för båda projekten är budgeten knappt två miljoner, varav Vinnova bidrar med ca 50%.

Vi är oerhört tacksamma för Vinnovas förtroende och har stora förhoppningar på dessa projekt, säger Anders.

En del av arbetet kommer att utföras av RISE Acreo i Norrköping där man besitter specialistkunskap i bl.a. antennkonstruktioner.

Linköpingsföretaget Indentive kommer att jobba med utvecklingen av webblösningen och appar. Mycket tid kommer att läggas på att göra lösningen lättanvänd.

InviSense blev vinnare av Sveriges största uppfinnarpris

BjornNyheter

Björn Garplind och Anders Friberg från Östergötlands län och bolaget InviSense var på plats på SKAPA-prisets final och utsågs till vinnare för årets SKAPA-pris, Sveriges största uppfinnarpris.

På Tekniska museet hölls middag och prisutdelning med alla länsvinnare och landshövdingar.

Varje gång vi inte fick pris blev jag lika glad. Det betydde att vi kom ett steg närmare att vinna ett stort pris. När juryn läste upp ”Samhällsproblemet med fukt…” då visste vi att vi skulle vinna, säger Björn Garplind, VD för InviSense AB.

Anders Friberg och Björn Garplind på Skapascenen

I och med utmärkelsen får InviSense 500 000 kr från Stiftelsen SKAPA. Prispengar som kommer väl till hands:

Vi har många idéer om hur vi kan utveckla produkten vidare och vi vill utveckla vår fuktskanner till en ny nivå. Vi vill även utveckla vår molntjänst som fuktskannern kommunicerar med. Målet med vår produkt är att den ska vara extremt lättanvänd, säger Björn Garplind.

Avgörande med hjälp för teknisk expertis och finansiering
Tekniken bakom InviSense produkt har utvecklats hos RISE Acreo och Linköpings universitet på Printed Electronics Arena-plattformen. Utan dessa förutsättningar så hade InviSense produkt aldrig kunnat förverkligas. Kompetensen som medarbetarna besitter, och har delat med sig av till InviSense, har varit helt avgörande förklarar Björn och fortsätter:

Utan PEA Manufactoring så hade den här produkten aldrig funnits på marknaden. Det här kommer att bli en exportsuccé på sikt, vi kommer att behöva bygga tillverkningsanläggning i Östergötland och skicka ut produkten till världsmarknaden.

Affärsrådgivning och ett viktigt avtal
Utöver teknisk expertis har InviSense fått stöd av Almi och Vinnova samt inkubatorn Lead. Efter att ha utvecklat tekniken har InviSense jobbat hårt med nätverkande och försäljning. Det har varit tufft att ta sig in till byggbranschen som kan upplevas som konservativ och där det tar tid att ändra arbetssätt, men nu upplever InviSense den ena framgången efter den andra och företaget har nyligen träffat avtal om försäljning och utveckling med den stora byggmaterialleverantören Saint-Gobain Sweden med varumärkena Gyproc, Isover, Weber och Dalaproen, som innebär att bolaget kan utvecklas till nästa nivå.

Spännande framtid
Framtiden ser spännande ut för InviSense som även ska ge sig in i betongbranschen där mätning av uttorkning av nylagd betong är en av branschens stora utmaningar. Förr var betong långsamt torkande och gick bra att mäta och ha kontroll på, men idag används en annan betongtyp som torkar fort, blir snabbt hård och är svårt att mäta.

Vi har försökt att mäta torkningen i betongplattor via våra sensorer, men vi tappar kontakten med sensorn eftersom det finns olika material i betongen som hindrar signalen att nå fram. Vår sensor klarar miljön men inte att kommunicera genom den, säger Björn.

PEAB har därför initierat ett utvecklingsprojekt via SBUF för att utveckla en betongsensor baserat på InviSense teknik. Det första projektet är en förstudie för att se om det finns en framkomlig väg med InviSense teknik att mäta betongtorkning billigt och enkelt med hög precision. RISE Acreos och testbädden PEA Manufactorings roll i projektet kommer att vara vital genom den tekniska expertis som organisationen och medarbetarna besitter. Tillsammans med dem kommer InviSense att designa olika tekniska lösningar utifrån en tes och testa dessa i olika betongblandningar för att se hur de fungerar för att mäta uttorkning. Förhoppningarna med projekt är att hitta ett sätt som gör mätningarna enklare, säkrare och billigare.

För mer information om InviSense AB:
Björn Garplind, VD
bjorn.garplind@invisense.se
0733 800 773

För mer information om RISE Acreo och PEA:
Tommy Höglund, Process Manager
tommy.hoglund@ri.se
072 245 46 74

InviSense AB
InviSense utvecklar och säljer en extremt tunn fuktsensoretikett som mäter RF % (relativ luftfuktighet) inuti byggkonstruktioner utan ingrepp, dvs trådlöst. Med den unika fuktsensorn och Invisenses molnbaserade tjänst kan fastighetsägare nu enkelt mäta, analysera och säkerställa fastigheters relativa fuktighet – och i tid vidta åtgärder.

Invisense produkter har utvecklats vid Printed Electronics Arena i Norrköping i samarbete med Linköpings universitet och RISE Acreo. Bolaget knoppades av från RISE Acreo under 2013. www.invisense.se

 

Printed Electronics Arena
Vid Printed Electronics Arena utvecklas produkter för den uppkopplade världen. Vi skapar elektronik i nya former, från enskilda komponenter till hela system. Med bas i konventionell produktionsteknologi och användning av smarta elektroniska material kan vi utveckla sensorer, prototyper och hybridsystem som kombinerar det bästa av flera världar för många branscher som t.ex. Wearables, IoT, Medtech, Industri 4.0 och smarta förpackningar.

Vi hjälper stora och små företag med rådgivning, teknikutveckling och prototypframtagning och är ett bra bollplank även inom kommersialisering av teknik. www.printedelectronicsarena.com

 

SKAPA-priset
SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med priset är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter/tjänster till kommersiella möjligheter. Förutom det nationella SKAPA-priset på 550 000 kronor som fördelas till maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom. www.stiftelsenskapa.se