Supply chain manager hos Invisense AB

BjornNyheter

Från och med denna veckan har vi utökat organisationen med en Supply Chain Manager. Han heter Jacob Bergvall och kommer närmast från Siemens i Finspång där han jobbat med strategiskt inköp. Vi önskar Jacob varmt välkommen till teamet!

Saint-Gobains samarbete med InviSense går vidare

BjornNyheter

InviSense påbörjar etablering utanför EU, den första leveranser och installationen går till Abu Dhabi där Saint-Gobain Weber i Abu Dhabi-UAE testar InviSenses sensorer för utvärdering av sina fasadsystem på denna marknad.

Nya studenthuset i Linköping växer fram säkrat med InviSense passiva fuktsensorer

BjornNyheter

Akademiska hus har valt att installera InviSense passiva fuktsensorer för att säkra sin investering. Det sitter sensorer i samtliga fasadelement vilket gör att huset är trådlöst mätbart över tid.

Utöver det så kommer det även att installeras sensorer på samtliga riskpunkter i hela huset, t.ex våtutrymmen som kök, toaletter och duschar,

Fortsatta försök med InviSense betongsensor

BjornNyheter

InviSense har tillsammans med bl.a. RISE Acreo, PEAB och SBUF gjort en förstudie för att undersöka möjligheten att använda InviSense unika sätt att mäta fukt till att mäta uttorkningen av betong och flytspackel. Förstudien har gett lovande resultat och vidare försök har skett.

Resultaten hittills visar att det är möjligt att använda tekniken och fortsatt utveckling pågår.

Lyckas Invisense med detta kan man alltså gjuta in de nya “Betongsensorerna” vid gjutning av t.ex. en bottenplatta till en byggnad och använda InviSense enkla sätt att mäta och spara mätdata för att kontrollera att betongen är tillräckligt torr för att bygga på den.

Vi bedömer att vi kan ha en fungerande prototyp framme under hösten, säger Björn Garplind.

För frågor kontakta Björn Garplind, bjorn.garplind@inviSense.se , 0733 800 773.

 

Ny stor affär avtalad och ska rullas ut under hösten

BjornNyheter

InviSense har skrivit ett större avtal med en återförsäljare som kommer att sälja InviSense fuktsensorer till två av Sveriges största grossister på verktyg i branschen.

Sensorerna kommer att säljas i en butikspaketering anpassad för proffsbutiker. Återförsäljaren kommer även att koppla tjänster och mätpartners till paketeringen.

Jag bedömer att den här affären kommer att bli en viktig del av InviSense fortsatta marknadsutveckling, säger Björn Garplind, VD InviSense. Den gör att fler kommer att uppmärksamma konceptet och ger fler bättre tillgång till det unika sättet att mäta fukt. Det pågår även förhandlingar med aktörer på andra marknader om motsvarande paketering, fortsätter Björn.

Mer nyheter om denna affär kommer att publiceras löpande…

För frågor kontakta Björn Garplind, bjorn.garplind@inviSense.se , 0733 800 773.