Reportage om fuktskada

BjornNyheter

I detta inslag från den 5 december rapporterar Sveriges radios program Plånboken om svårigheterna med att bedöma om ett badrum är fuktskadat eller inte. Hade InviSense fuktsensorer funnits installerade hade man lätt kunnat konstatera hur det egentligen hade varit. Reportaget är mellan 01:10 till 17:55.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1194444

Ocab blir mätpartner till InviSense

BjornNyheter

Från Q1 2019 kommer Ocab att bli den första rikstäckande mätpartnern för InviSense fuktsensorer.

Det innebär att alla som har eller kommer att ha InviSense fuktsensorer installerade kan få snabba och professionella mätningar och bedömningar av eventuella avvikande mätresultat.

Ocab har idag 52 kontor i Sverige och har över 700 medarbetare vilket borgar för en trygg och långsiktig samarbetspartner.

”Vi vill gärna hålla oss i framkant och använda den tekniken som bidrar till verklig nytta, trygghet och ekonomisk effektivitet för vår kund”, säger Urban Noork, koordinator på Ocab. ”InviSense lösning med sensorer som gör att det går att mäta fukt inuti byggkonstruktioner i många decennier ger oss den möjligheten, så därför känns det här som ett strategiskt viktigt samarbete”.

För InviSense innebär samarbetet med Ocab att vi kommer att kunna erbjuda hela flödet från att sensorer säljs via grossister till yrkesbutiker och installeras av certifierade entreprenörer till att skickligt yrkesfolk mäter, vilket säkerställer ett tryggt boende.

”Vår målsättning är att vi kan erbjuda kvalitet i alla led, därför känns det extra bra att samarbeta med Ocab” säger Björn Garplind, InviSense.

För mer information om InviSense AB:
Björn Garplind, VD
bjorn.garplind@invisense.se
0733 800 773

För mer information om Ocab:
Urban Noork, Marknadschef
urban.noork@ocab.se
0708 93 82 42

Om Ocab
Genom att kontinuerligt satsa på utveckling inom kvalitet och miljö har Ocab förvärvat kompetens, resurser och utrustning för att kostnadseffektivt begränsa och åtgärda skador. Ocab omsätter omkring 800 Mkr och har cirka 750 medarbetare över hela Sverige.

InviSense AB
InviSense utvecklar och säljer en extremt tunn fuktsensoretikett som mäter RF % (relativ luftfuktighet) inuti byggkonstruktioner utan ingrepp, dvs trådlöst. Med den unika fuktsensorn och InviSenses molnbaserade tjänst kan fastighetsägare nu enkelt mäta, analysera och säkerställa fastigheters relativa fuktighet – och i tid vidta åtgärder.
InviSense produkter har utvecklats vid Printed Electronics Arena i Norrköping i samarbete med Linköpings universitet och RISE Acreo. Bolaget knoppades av från RISE Acreo under 2013.

Samarbetet med NCC Addera®fortskrider

BjornNyheter

NCC Addera® har tillsammans med InviSense utfört ett pilotprojekt under hösten 2018. Syftet med projektet har varit att dels göra våtrummen mätbara men också att det som finns kvar av det gamla våtrummet inte bidrar med tillskjutande fukt. Mätningar som har utförts visar att uttorkning sker som väntat och att konstruktionen är hållbar över tid.

”Det här är ett sätt för oss att visa att våra produkter håller den kvalitet vi utlovar och att vi vågar ge kunden möjlighet att testa detta.” Säger Clas-Håkan Wahlberg, Affärs/Produktionschef på NCC Addera ”Det här är ett strategiskt viktigt beslut för oss, att med säkerhet kunna mäta våra våtrum. En metod vi testar är InviSense innovativa fuktsensor som baseras på forskning på Linköpings Universitet.”

NCC Addera® sticker ut som den första tillverkaren av luftade badrum som är mätbara och visar på så sätt tilltro till sin konstruktion och att de tar fuktproblemen på allvar. Vi ser framemot ett utökat samarbete och att tillsammans öka efterfrågan på mätbara våtrum och medvetenheten kring fukt.

”Det här är ytterligare ett sätt att visa på användbarheten med världens tunnaste fuktsensor i kombination med säkra konstruktioner” säger Ludvig Mårtenson, Försäljningschef på InviSense.

Vänersborgsbostäder i framkant gällande fuktkontroll

BjornNyheter

Vänersborgsbostäder AB har köpt InviSense passiva fuktsensorer och avser installera dessa i kommande projekt. I det första påbörjas installation under Q1 2019.

Urban Jonsson, förvaltningschef på Vänersborgsbostäder säger att detta är ännu ett steg i deras kvalitetsarbete. Med sensorerna möjliggör Vänersborgsbostäder mätningar av RF% under tätskikten i sina våtrum. ”Det känns som en självklarhet att vi ska garantera våra gäster ett kvalitetssäkrat och mögelfritt boende när tekniken för det finns…” fortsätter Urban.

Från InviSense sida kan vi inte annat säga än att vi ser framemot ett samarbete med Vänersborgsbostäder där vi tillsammans minskar risken för astma och andra sjukdomar kopplade till fuktskador. Att sensorerna är mätbara tills nästa renovering är båda parter mycket nöjda med!

InviSense får stöd från Vinnova för att genomföra en genomförbarhetsstudie….

BjornNyheter

InviSense får stöd för att genomföra en förstudie för “Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2018”.

Den av Vinnova utsedda juryns motivation är:

“Denna projektansökan har av de förordnade experterna bedömts uppfylla både programmets och utlysningens syfte väl. Projektansökan har erhållit höga betyg inom kriterierna potential, genomförbarhet och aktörer. Därmed beviljas projektparterna finansiering inom utlysningen Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2018”

Efter genomförd studie kommer InviSense sannolikt att söka stöd för att genomföra projektet.

Bygginnovation satsar vidare på InviSense

BjornNyheter

InviSense strävan att skapa ett effektivt sätt att mäta uttorkning av betong har imponerat på Bygginnovations jury. Motiveringen var:

“Affärsrådet ser detta projekt som en möjlig lösning till att lösa ett dyrt problem genom att simplifiera mätarbete i betong. Det har länge varit tradition att formgjuta betong utan möjlighet att följa betongens tillstånd och det är således positivt med en lösning där det ges möjlighet att följa processen så att åtgärder för eventuella problem kan göras i tid. Projektet rimmar väl med utvecklingen av sensorer i stort och affärsrådet ser positivt på att betongbranschen följer med i denna utveckling. Projektet har potential att ersätta traditionella och dyra mätningar med ett enklare, mer praktiskt och billigare alternativ.”

Vi är glada och stolta att vi får förtroendet att fortsätta med ett otroligt spännande utvecklingsprojekt.