Nya studenthuset i Linköping växer fram säkrat med InviSense passiva fuktsensorer

Akademiska hus har valt att installera InviSense passiva fuktsensorer för att säkra sin investering. Det sitter sensorer i samtliga fasadelement vilket gör att huset är trådlöst mätbart över tid.

Utöver det så kommer det även att installeras sensorer på samtliga riskpunkter i hela huset, t.ex våtutrymmen som kök, toaletter och duschar,

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.