Norrevo Fastigheter AB installerar InviSense mikrometertunna fuktsensorer

Norrevo Fastigheter AB, som förvaltar och utvecklar cirka 1 100 000 kvm lokaler i Norrköping, inom utbildning, omsorg, kultur och sport, har valt att installera InviSense fuktsensorer för att bl.a. kunna ha kontroll på torkprocessen av limmet under plastmattor. Om limmet inte torkar som planerat sker en kemisk process vilket bidrar till en dålig inomhusmiljö

”Detta är något vi vill kunna förutse och förebygga, säger Per Kempe”, chef för fastighetsutvecklingen på Norrevo Fastigheter AB, ”och med hjälp av de mikrometertunna sensorerna kan vi läsa av om limmet torkar som det ska och gör det inte det så kan vi vidta åtgärda i tid”

Den första installationen kommer att ske i ett nybyggt äldreboende i Åby utanför Norrköping

”Det känns bra att kunna leverera omedelbar nytta”, säger Björn Garplind VD InviSense, ”med vårt system kan kunderna ha kontroll, mäta och fatta rätt beslut om eventuella åtgärder innan det blir olämplig miljö för t.ex. de boende i äldreboenden”

För mer information kontakta;

InviSense AB
Björn Garplind
CEO Invisense
+46 (0)733 80 07 73
bjorn.garplind@invisense.se

 

NORREVO FASTIGHETER AB
Per Kempe
Chef Projekt/Fastighetsutveckling
Telefon: 011-15 62 44
E-post: per.kempe@norrevo.se

Om Invisense
Invisense utvecklar och producerar extremt tunna (0,06 mm) fuktsensor för att mäta den relativa fuktigheten på utsatta områden i fastigheter, utan att behöva göra ingrepp i konstruktionen. Invisense startade 2015 och är en avknoppning från Acreo. Produkterna är baserade på forskning från Linköpings Universitet.

Verksamheten har idag två anställda, med kontor på företagsinkubatorn LEAD i både Norrköping och i Linköping.

Invisense är ett LEAD-bolag. LEAD är en av Sveriges bästa företagsinkubator som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. Vi vänder oss till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.