Invisense sensor SundaHus certifierad

Nu är Invisense extremt tunna och tåliga fuktsensor certifierad av SundaHus.

SundaHus AB är ett privatägt svenskt bolag som utarbetat ett system och kriterier för hälso- och miljöbedömning av varor för byggoch fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift. Bland kunderna finns privata fastighetsbolag, kommunala och statliga fastighetsbolag, landsting, konsulter och entreprenörer. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljö- och hälsoegenskaper utifrån fem delområden.

https://www.sundahus.se/

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.