InviSense får finansiering till två projekt från Vinnova

Vinnova har valt att finansiera två av InviSense utvecklingsprojekt.

Det ena har målet att kunna mäta djupare in i konstruktionen, idag klarar vi  upp till 15 cm och har ambitionen att komma närmare 30 cm.

– Det skulle innebära att vi kan montera InviSense sensorer innanför vindduken i fasadkonstruktionen för att mäta dem från insidan, säger Anders Friberg, CTO på InviSense. Vi kan mäta dem idag men utifrån, vilket innebär begränsningar i bl.a. hur högt upp man kan mäta, fortsätter Anders.

Det andra projektets mål är att mätdatainsamlingen ska bli väldigt enkel och därmed bidra till att mycket mätdata samlas in.

– Det långsiktiga målet är att all mätdata ska aggregeras över tid och kombineras med annan data som gör att det totalt uppstår information som bidrar till ny kunskap, vilket ska tydliggöra trender som påverkar t.ex. fasadmaterial och andra konstruktioner samt bidra till att nya tåligare och hållbarare konstruktioner och material tas fram, förklarar Björn Garplind, VD InviSense.

Totalt för båda projekten är budgeten knappt två miljoner, varav Vinnova bidrar med ca 50%.

Vi är oerhört tacksamma för Vinnovas förtroende och har stora förhoppningar på dessa projekt, säger Anders.

En del av arbetet kommer att utföras av RISE Acreo i Norrköping där man besitter specialistkunskap i bl.a. antennkonstruktioner.

Linköpingsföretaget Indentive kommer att jobba med utvecklingen av webblösningen och appar. Mycket tid kommer att läggas på att göra lösningen lättanvänd.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.