InviSense deltar i ett smarta-byggnader projekt i Finland

Finska staten finansierar tillsammans med ett flertal privata aktörer, bl.a. InviSense, ett projekt för smarta byggnader, där flera universitet driver ett projekt som ska höja och säkerställa kvalitet, hållbarhet och mätbarhet i byggandet. Projektet kommer att drivas under 2019-2020.

Projektet har en budget på ca 40 MSEK

Projektets mål är att det kommer sättas nya krav och standarder på hur fastigheter ska byggas, utrustas och följas upp.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.