Fortsatta försök med InviSense betongsensor

InviSense har tillsammans med bl.a. RISE Acreo, PEAB och SBUF gjort en förstudie för att undersöka möjligheten att använda InviSense unika sätt att mäta fukt till att mäta uttorkningen av betong och flytspackel. Förstudien har gett lovande resultat och vidare försök har skett.

Resultaten hittills visar att det är möjligt att använda tekniken och fortsatt utveckling pågår.

Lyckas Invisense med detta kan man alltså gjuta in de nya “Betongsensorerna” vid gjutning av t.ex. en bottenplatta till en byggnad och använda InviSense enkla sätt att mäta och spara mätdata för att kontrollera att betongen är tillräckligt torr för att bygga på den.

Vi bedömer att vi kan ha en fungerande prototyp framme under hösten, säger Björn Garplind.

För frågor kontakta Björn Garplind, bjorn.garplind@inviSense.se , 0733 800 773.

 

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.