Fortsatt etablering i Danmark

InviSense fortsätter att bygga upp en efterfrågan på passiva fuktsensorer i Danmark. Bl.a. i samarbete med Ramböll så pågår dialoger med flera av de större fastighetsförvaltarna i Danmark.

Flera intressanta samarbeten kommer att lanseras under hösten.

Danmark har liknande fuktproblem som i Sverige, så InviSense sensorteknik kommer att göra nytta även där.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.