Först i världen med Invisense kompletta lösning

Nu har Invisense levererat den första kompletta, trådlösa lösningen för mätningen av fukt inuti byggkonstruktioner. Sensorerna har levererats och monterats i BRF Kajutan i Järfälla under en fasadrenovering, som är helt slutförd under våren 2017.
– Det känns tryggt att vi kan kontrollera den relativa fuktigheten i väggarna utan att öppna upp eller på annat sätt förstöra konstruktionen, säger Börje Johansson, boende i föreningen, dessutom kan vi spara all mätdata och följa hur konstruktionen påverkas under lång tid av olika vädertyper och klimatförändringar, fortsätter Börje.

När hela renoveringen är klar kommer BRF kajutan ha över 300 sensorer installerade.
– Det här är vår första kund som har hela systemet, vi har många installationer som kommer att aktiveras efterhand, säger Björn Garplind, VD i Invisense. Nu har vi en fungerande lösning som vi kan rulla ut till alla nybyggen och renoveringar.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.