Bygginnovation satsar vidare på InviSense

InviSense strävan att skapa ett effektivt sätt att mäta uttorkning av betong har imponerat på Bygginnovations jury. Motiveringen var:

“Affärsrådet ser detta projekt som en möjlig lösning till att lösa ett dyrt problem genom att simplifiera mätarbete i betong. Det har länge varit tradition att formgjuta betong utan möjlighet att följa betongens tillstånd och det är således positivt med en lösning där det ges möjlighet att följa processen så att åtgärder för eventuella problem kan göras i tid. Projektet rimmar väl med utvecklingen av sensorer i stort och affärsrådet ser positivt på att betongbranschen följer med i denna utveckling. Projektet har potential att ersätta traditionella och dyra mätningar med ett enklare, mer praktiskt och billigare alternativ.”

Vi är glada och stolta att vi får förtroendet att fortsätta med ett otroligt spännande utvecklingsprojekt.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.