Invisense sensor SundaHus certifierad

josefinejbrNyheter

Nu är Invisense extremt tunna och tåliga fuktsensor certifierad av SundaHus.

SundaHus AB är ett privatägt svenskt bolag som utarbetat ett system och kriterier för hälso- och miljöbedömning av varor för byggoch fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift. Bland kunderna finns privata fastighetsbolag, kommunala och statliga fastighetsbolag, landsting, konsulter och entreprenörer. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljö- och hälsoegenskaper utifrån fem delområden.

https://www.sundahus.se/