Hammarö kommun satsar på innovativa lösningar i sina byggprojekt

BjornNyheter

I augusti 2017 togs det första spadtaget för vad som ska bli Hammarö kommuns nya särskilda boende på Djupängen. Sedan dess har boendet som kommer omfatta 120 platser börjat växa fram. Och här satsas det på mätbara installationer för att kunna säkerställa kvalitet och förebygga fuktskador.

Med InviSense passiva fuktsensorer, som ritas in redan på CAD-nivå i ritningarna, anser Hans Nordenberg, Hammarö kommuns projektledare i Djupängsprojektet, att man säkrar installationerna och kan ge de boende en trygg och mätbar innemiljö under en lång framtid.

Översikt Djupängen

”Tidigare har det varit svårt eller omöjligt att indikera fukt inuti konstruktionerna utan att bryta upp och förstöra de lager som ligger framför, t.ex. är vi intresserade av att veta att tätskikt och golvbrunnar i våtutrymmena håller tätt. Det är inte helt ovanligt med läckage kring golvbrunnar, även vid nybyggnationer”, säger Hans.

InviSense fuktsensorer är tunnare än 0,1 mm, lätta att montera och väldigt tåliga.

”Det är precis så här våra kunder får nytta av våra supertunna fuktsensorer, placera dem på platser som det tidigare inte varit möjligt eller svårt att mäta på till att det blir mätbart”, säger Björn Garplind på InviSense, och fortsätter, ”att man sen kan mäta under många år bidrar till att ha kontroll på byggnadens status och att man bara reparerar det som är trasigt. Det är inte ovanligt att man tror att ett våtutrymme är fuktskadat, p.g.a. en okulär besiktning och som efter rivning visar sig vara kruttorrt.”

Det är inte frågan om att sätta dit någon utan det handlar om att veta hur det egentligen är under tätskiktet, för dålig inomhusmiljö vill vi inte ha.

Om ni vill höra ett tragiskt exempel, lyssna på SR:s ”Plånboken” från december 2018.

Hammarö Kommun

Hammarö kommun består av en ö som ligger i norra delen av Vänern, omgiven av klippor och glittrande vatten. Kommunen har drygt 16 000 invånare och huvudorten är Skoghall. Med 59 kvadratkilometer är Hammarö till ytan en av Sveriges minsta kommuner. Hammarö finns i landskapet och länet Värmland och är en del av Karlstadsregionen.

InviSense AB
InviSense utvecklar och säljer en extremt tunn fuktsensoretikett som mäter RF % (relativ luftfuktighet) inuti byggkonstruktioner utan ingrepp, dvs trådlöst. Med den unika fuktsensorn och InviSenses molnbaserade tjänst kan fastighetsägare nu enkelt mäta, analysera och säkerställa fastigheters relativa fuktighet – och i tid vidta åtgärder.
InviSense produkter har utvecklats vid Printed Electronics Arena i Norrköping i samarbete med Linköpings universitet och RISE Acreo. Bolaget knoppades av från RISE Acreo under 2013.