Om InviSense

Forskning som leder till en nyttig produkt – Fuktsensorer för byggnader

Produktutvecklingen startade med att professorn inom organisk elektronik på Linköpings Universitet, Magnus Berggren och hans forskarteam studerade möjligheterna inom tryckt elektronik. Fler olika realiserbara idéer togs fram och en av dem var ett koncept kring tunna och passiva sensorer.

Resultatet är InviSense passiva fuktsensorer som placeras bakom tätskikten i byggnader.

InviSense passiva fuktighetssensor placeras bakom tätskiktet.

InviSense passiva fuktighetssensor placeras bakom tätskiktet.

Eftersom grunden i produkten är tryckt elektronik, d.v.s. att de går att tillverka med traditionella tryckmetoder i en speciell rulle till rulle process, så blir det både effektivare och billigare. Då tillverkningskostnaderna blir låga slipper vi lägga ut tillverkningen till lågkostnads länder och kan därmed behålla produktionen i Sverige vilket ger oss ökad kontroll på kvalitén.

Detta har gett oss möjlighet till att skapa InviSenses fuktsensor. En robust produkt, extremt tunn och med lång hållbarhet och konkurrens kraftigt pris. Inga batteritider, strålningar eller andra negativa effekter.

InviSense lösning innebär att du kan ta reda på om din byggnad är fuktskadad eller inte och dessutom kunna avgränsa omfattningen. Fram till idag har det inte varit möjligt att göra det utan att ta hål i konstruktionen.

InviSense extremt tunna (0,06 mm) fuktsensor placeras på fuktkänsliga ställen där man vill mäta den relativa fuktigheten. På så sätt kan man tidigt upptäcka läckage/fukt och fatta rätt beslut om renovering behövs eller inte.

Organisation
VD och försäljning – Björn Garplind
Teknisk Chef och projektledning – Anders Friberg

Styrelse
Björn Garplind – VD/Ordförande
Anders Friberg – Ordinarie ledamot
Lars Gutwasser – Ordinarie Ledamot
Tommy Höglund – Styrelsesuppleant