Blogg

Ex-jobbare hos InviSense

5 april, 2017

Vi välkomnar Reino Tran och Randy Le från MÖLK, yrkeshögskola i Mjärdevi. De studerar mjukvaruutveckling och kommer att göra ex-jobbet på vår Cloudlösning, bl.a. med ett rejält framtidsfokus där lösningar kring BIM (Building Information Modeling) och Microsoft HoloLenz för att kunna se in i väggarna

https://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us