Med vår lösning går det att ta reda på om din byggnad är fuktskadad, utan att göra ingrepp i konstruktionen, t.ex. ta hål i väggen!

Om InviSense

Idag är det omöjligt att veta fuktnivåerna innanför t.ex. tätskikt i våtutrymmen utan att göra åverkan.

Med InviSense mikrometertunna fuktsensor som placeras där man vill veta den relativa fuktigheten kan man fatta korrekta beslut om renovering eller inte.

Exempel på användning
Referensprojekt
Partners / återförsäljare
CAD / Certifiering
Kontakt
Björn Garplind

CEO / Försäljning

+46 (0)733 80 07 73

bjorn.garplind@invisense.se
Anders Friberg

CTO / Teknik

+46 (0)705 75 30 38

anders.friberg@invisense.se